Od pondělí 27. dubna 2020 bude v nezbytném rozsahu obnovena činnost příspěvkové organizace Byterm Rýmařov.

Nadále platí, že doporučujeme všem občanům Byterm nenavštěvovat a vyřizovat veškeré záležitosti prostřednictvím e-mailu, datové schránky, poštou nebo telefonicky. Pokud to není možné, je vhodné si dohodnout s příslušným pracovníkem schůzku předem telefonicky.

Budova bude otevřena pro veřejnost v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 08:00 do 16:00.

V 1. patře bude u vstupních dveří umístěna dezinfekce k použití pro návštěvníky. Na chodbách budovy se mohou zdržovat maximálně 3 osoby, aby byl udržen rozestup mezi nimi nejméně 2 m. 

Byterm_částečné_otevření.pdf

 


Omezení provozu příspěvkové organizace BYTERM Rýmařov od 16.03.2020 - do odvolání je budova UZAVŘENA

Z důvodu snižování rizika nákazy koronavirem je v souladu s usnesením vlády ČR č. 87/2020 Sb. s účinností od 16.03.2020 až do odvolání omezen provoz příspěvkové organizace Byterm.

Vzhledem k tomu, že je i přes maximální úsilí nemožné obstarat zaměstnancům Bytermu ochranné pomůcky (roušky, respirátory), vedení města rozhodlo, v co největší míře eliminovat riziko přenosu nákazy a omezuje osobní kontakt úředníků s občany.

Všichni zaměstnanci jsou přítomni na svých pracovištích a připraveni vyřizovat Vaše záležitosti, můžete je kontaktovat telefonicky nebo
e-mailem.

Nájemníci, kteří potřebují podepsat dodatek k nájemní smlouvě se mohou dostavit jen po předchozí telefonické domluvě prostřednictvím telefonního čísla 554 703 433 - Marcela Fofová  - referent nájemného, a nebo 554 703 431, 604 825 803  - Bc. Ivana Sitorová - ředitelka.


 

Byterm Rýmařov je příspěvková organizace zajišťující správu bytového a nebytového fondu města Rýmařova, a to zejména:

  • Správu a zajištění údržby bytového fondu, nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví Města.
  • Zajištění služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor, včetně služeb placených nájemníky.
  • Zajištění oprav, adaptací, rekonstrukcí a modernizací bytového a domovního majetku Města.
  • Zajištění bytové agendy spojené s přijímáním a vyřizováním žádostí o přidělení, výměnu, podnájem nebo přechod nájmu bytů, které jsou ve vlastnictví Města.
  • Zajištění nebytové agendy spojené s přijímáním a vyřizováním žádostí o přidělení nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví Města

Město Rýmařov vlastní a Byterm Rýmařov spravuje k 31.12.2015 v katastrálním území Rýmařov, Janušov, Janovice, Edrovice a Stránské celkem 172 objektů (bez školských zařízení a administrativních budov města), ve kterých se nachází 1.258 bytů a 147 nebytových prostor (prodejny, kanceláře, garáže a jiné).

Adresa

BYTERM Rýmařov
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov

Úřední hodiny

Po a ST: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě termínu.

Datová schránka: n62hpdc
IČ: 45234671
Organizace není plátce DPH

BYTERM RÝMAŘOV   °   PALACKÉHO 1178/11   °   795 01   °   RÝMAŘOV
email: byterm@byterm.cz   °   Bankovní spojení: KB, a.s.   °    č.ú.: 4905771/0100
DS: n62hpdc   °   IČ: 45234671   °   Organizace není plátce DPH
Prohlášení o přístupnosti   °   Ochrana osobních údajů - GDPR