Omezený provoz Bytermu Rýmařov od pondělí 12. října do 25. října 2020

V návaznosti na nařízení vlády bude do 20.11.2020 omezena činnost příspěvkové organizace Byterm Rýmařov v nezbytném rozsahu.

Byterm bude otevřen pro veřejnost v úředních dnech, tj. v PONDĚLÍ a ve STŘEDU od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin.

Žádáme občany, aby Byterm navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech, a je-li to nezbytně nutné. Doporučujeme upřednostnit REZERVAČNÍ SYSTÉM, TELEFONICKOU ČI E-MAILOVOU KOMUNIKACI. Platby realizujte pokud možno bezhotovostními převody peněz na účet Bytermu.

Vstupujte do budovy pouze se zakrytým obličejem. V 1. patře je u dveří umístěna dezinfekce k použití pro návštěvníky, na chodbách budovy se mohou zdržovat maximálně 3 osoby, aby byl udržen rozestup mezi nimi nejméně 2 m. PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO OPATŘENÍ!

pdfByterm_omezený_provoz_do_20_11_2020.pdf

Bc. Ivana Sitorová
ředitelka organizace


 

Byterm Rýmařov je příspěvková organizace zajišťující správu bytového a nebytového fondu města Rýmařova, a to zejména:

  • Správu a zajištění údržby bytového fondu, nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví Města.
  • Zajištění služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor, včetně služeb placených nájemníky.
  • Zajištění oprav, adaptací, rekonstrukcí a modernizací bytového a domovního majetku Města.
  • Zajištění bytové agendy spojené s přijímáním a vyřizováním žádostí o přidělení, výměnu, podnájem nebo přechod nájmu bytů, které jsou ve vlastnictví Města.
  • Zajištění nebytové agendy spojené s přijímáním a vyřizováním žádostí o přidělení nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví Města

Město Rýmařov vlastní a Byterm Rýmařov spravuje k 31.12.2015 v katastrálním území Rýmařov, Janušov, Janovice, Edrovice a Stránské celkem 172 objektů (bez školských zařízení a administrativních budov města), ve kterých se nachází 1.258 bytů a 147 nebytových prostor (prodejny, kanceláře, garáže a jiné).

Adresa

BYTERM Rýmařov
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov

Úřední hodiny

Po a ST: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě termínu.

Datová schránka: n62hpdc
IČ: 45234671
Organizace není plátce DPH

BYTERM RÝMAŘOV   °   PALACKÉHO 1178/11   °   795 01   °   RÝMAŘOV
email: byterm@byterm.cz   °   Bankovní spojení: KB, a.s.   °    č.ú.: 4905771/0100
DS: n62hpdc   °   IČ: 45234671   °   Organizace není plátce DPH
Prohlášení o přístupnosti   °   Ochrana osobních údajů - GDPR