Byterm Rýmařov provádí zejména:

 • Vedení agendy nájemní smluv (byty i nebytové prostory), předpis nájemného, evidenci a zajištění pohledávek z nájemného.
 • Evidenci zálohových plateb nájemníků za dodávky energie a další služby spojené s bydlením, rozúčtování těchto plateb nájemníkům a jejich zajištění.
 • Přijímání nabídek uchazečů na vydražené smluvní nájemné a žádostí o přidělení bytů za základní nájemné.
 • Vyřizování žádosti o schválení podnájmu bytu, výměnu bytů, přechod nájmu bytu.
 • Zajištění výkonu práv spojených s vhodným užíváním bytu a v souladu s obecně platnými zákony a přepisy.
 • Poskytování informací ohledně bytové problematiky.
 • Pomoc občanům při řešení krizových sociálních situací.
 • Správu a zajištění údržby bytového fondu, nebytových prostor, zařízení na výrobu tepla a teplé vody, které jsou ve vlastnictví Města
 • Zajištění služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor, včetně služeb placených nájemníky.
 • Zajištění oprav, adaptací, rekonstrukcí a modernizací bytového a domovního majetku Města.
 • Zajištění provozu a údržby strojního zařízení v obytných domech a ostatních budovách a objektech v majetku Města.
 • Zajištění opatření z odborných revizí, požárních prohlídek a BOZ v obytných domech a objektech v majetku Města.
 • Pojištění domovního a bytového majetku Města.
 • Zajištění prodeje domů, bytů a nebytových prostor z majetku Města v souladu s vyhláškou Města a pravidly pro prodej domů.

Jako svou vedlejší hospodářskou činnost provádí:

 • výkon správy společenství vlastníků jednotek
 • rozúčtování nákladů na společné prostory domů v podílovém spoluvlastnictví

Byterm Rýmařov
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov

Po a ST: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě termínu.

Datová schránka: n62hpdc
IČ: 45234671
Organizace není plátce DPH

Byterm Rýmařov   °   Palackého 1178/11   °   795 01   °   Rýmařov
email: byterm@byterm.cz   °   Bankovní spojení: KB, a.s.   °    č.ú.: 4905771/0100
DS: n62hpdc   °   IČ: 45234671   °   Organizace není plátce DPH
Prohlášení o přístupnosti   °   Ochrana osobních údajů - GDPR