V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje tímto p.o. Byterm Rýmařov, IČO 45234671, se sídlem Palackého č. 1178/11, Rýmařov rozpočet na rok 2019. Jedná se o rozpočet hospodaření s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města. Rada města Rýmařova schválila rozpočet dne 28.01.2019 přijetím usnesení č. 326/8/19.

Předpis příjmů z nájemného do rozpočtu města je plánován ve výši 39.200 tis. Kč.
Z rozpočtu města obdrží Byterm na opravy, údržbu a vlastní činnost částku 32.339,6 tis. Kč, z toho 26.302,9 tis. Kč je částka určená na opravy a údržbu, 2.826,4 tis. Kč je investiční příspěvek na splátky úvěrů (jistina) a částka 3.210,3 tis. Kč je příspěvkem na vlastní provoz organizace.

Plán použití dotace z rozpočtu města na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2019 v tis. Kč

ř. Ukazatel Skutečnost 2017 v tis. Kč Výhled 2018 v tis. Kč Plán 2019 v tis. Kč
1 Příspěvek na opr. a údržbu (tab. 3, ř. 2, sl. e) 25 795,4 23 987,3 26 302,9
2 Zařiz.předměty placené nájemníky 2 693,5 2 600,0 2 800,0
3 Zařiz.předměty placené městem 1 744,4 1 500,0 1 850,0
4 Opravy a údržba jmenovitá 10 587,6 9 700,0 11 000,0
5 Opravy a údržba běžná 5 482,2 5 500,0 6 500,0
6 Spotřeba materiálu 8,1 46,0 46,0
7 Spotřeba paliv, energie 304,6 280,0 310,0
8 Příspěvek do fondu SVJ 22,6 23,0 52,0
9 Poštovné, spoje 103,8 140,0 130,0
10 Komunální a ostatní služby 2 475,8 2 800,0 2 650,0
11 Mzdové náklady 68,9 55,0 85,0
12 Poplatky správní, soudní 5,6 100,0 110,0
14 Věcné pojistné dle smluv 162,7 170,0 170,0
15 Splátka půjčky Zelená - úrok 206,9 400,0 320,0
16 Odpis pohledávek 10,5 253,0 120,0
17 Změna stavu opravných položek -20,1 90,0 150,0
18 Ostatní nespecifikované náklady 5,0 0,0 9,9
19 NÁKLADY, VÝDAJE CELKEM 23 862,0 23 657,0 26 302,9
20 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1 933,4 0,0 0,0

 

Celkové náklady a výdaje jsou plánovány jako vyrovnané.

Plán hospodaření Bytermu s příspěvkem na vlastní činnost v tis. Kč

ř. Ukazatel Skutečnost 2017 v tis. Kč Výhled 2018 v tis. Kč Plán 2019 v tis. Kč
1 Příspěvek Bytermu na činnost 2 917,3 3 239,5 3 210,3
2 Ostatní výnosy a tržby 319,3 320,0 330,0
3 VÝNOSY BYTERM CELKEM 3 236,6 3 559,5 3 540,3
4 Spotřeba materiálu 52,9 90,0 60,0
5 Spotřeba PHM 11,0 17,3 13,8
6 Spotřeba vody a energie 58,3 66,0 62,0
7 Opravy, údržba 47,2 37,0 25,0
8 Cestovné Byterm 0,1 0,1 1,0
9 Příspěvek na stravování 51,4 53,6 53,5
10 Náklady na ostatní práce, služby 112,1 205,0 90,0
11 Mzdové náklady 1 884,4 1 990,0 2 120,0
12 Zdravotní a sociál. pojistné 634,5 672,0 720,0
13 Příspěvek na FKSP 41,5 42,5 45,0
14 Ostatní finanční náklady (pojištění) 6,1 13,0 13,0
15 Odpisy DDHM 0,0 48,0 17,0
16 Jiné nespecifikované náklady 318,3 325,0 320,0
17 NÁKLADY BYTERM (DAŇOVÉ) 3 217,9 3 559,5 3 540,3
18 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK BYTERM 18,68 0,0 0,0

Aktuální počet bytů a nebytových prostor k 1.1.2019 ve správě organizace:

Byty: 1.270
Nebyty: 166

Vedlejší hospodářská činnost - příjmy:

  • za provádění předpisu záloh na služby a jejich vyúčtování bez vedení účetnictví – 28 bytových jednotek po 70,- Kč/měsíc
  • za správu Sokolovská 23, Jungmanova 2,4 – 3 bytové jednotky po 165,- Kč/měsíc
  • za správu SVJ - 165 jednotek po 145,- Kč/měsíc

Byterm Rýmařov
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov

Po a ST: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě termínu.

Datová schránka: n62hpdc
IČ: 45234671
Organizace není plátce DPH

Byterm Rýmařov   °   Palackého 1178/11   °   795 01   °   Rýmařov
email: byterm@byterm.cz   °   Bankovní spojení: KB, a.s.   °    č.ú.: 4905771/0100
DS: n62hpdc   °   IČ: 45234671   °   Organizace není plátce DPH
Prohlášení o přístupnosti   °   Ochrana osobních údajů - GDPR