Formuláře - byty

Nabídka zájemce o dražbu práva nájmu. Přílohu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ najdete níže, jako formulář č. 15.

2. Žádost o přidělení bytu

Žádost zájemce o přidělení bytu za základní nájemné, v případě zájmu o více bytů z nabídky je nutné vyplnit pro každý byt samostatnou žádost. Přílohu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ najdete níže, jako formulář č. 15.

3. Společná domácnost - Oznámení o přijetí osoby

Přijetí osoby blízké bere pronajímatel na vědomí, v ostatních případech je nutným souhlas pronajímatele. V případě druh-družka je přílohou čestné prohlášení (viz. formulář č. 4.)

4. Čestné prohlášení druh, družka

  

5. Podnájem - Oznámení, nájemce bydlí

  

6. Podnájem - Žádost, nájemce nebydlí

V případě, že nájemce v bytě nebydlí, je nutný souhlas pronajímatele.

7. Prohlášení rozvedených manželů o užívání bytu

Zrušení společného nájmu bytu po rozvodu manželství.

8. Dohoda manželů o odděleném užívání bytu

V případě, že nedojde k rozvodu manželství.

9. Odstěhování - Žádost o změnu NS

Pro případ plánovaného odstěhování nájemce, když byt má zájem nadále užívat jiný člen domácnosti (např. rodiče – děti). Na změnu NS není právní nárok.

10. Úmrtí manželé - Oznámení

Společný nájem manželů – oznámení úmrtí dle § 766 OZ.

11. Úmrtí ostatní - Oznámení o přechodu nájmu

Člen domácnosti - dle § 2279 OZ, nájem bytu  po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel s výjimkou osob starších sedmdesáti let a mladších dvaceti let.

12. Úmrtí dědictví - Oznámení o přechodu nájmu

Dědic nájemce - dle § 2582 OZ, nájem bytu  po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel s výjimkou osob starších sedmdesáti let a mladších dvaceti let.

13. Výměna bytu - dohoda

Na výměnu bytu není právní nárok. Pokud pronajímatel vysloví souhlas, musí být původní NS ukončeny dohodou a uzavřeny nové NS dle podmínek RM.

Žádost o zveřejnění zájmu nájemce o výměnu bytu.

15. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR) se zpracováním osobních údajů žadatelů, kteří podávají nabídku smluvního nájemného a žadatelů o přidělení bytu za základní nájemné.

 
 
Powered by Phoca Download

BYTERM Rýmařov
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov

Po a ST: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě termínu.

Datová schránka: n62hpdc
IČ: 45234671
Organizace není plátce DPH

BYTERM RÝMAŘOV   °   PALACKÉHO 1178/11   °   795 01   °   RÝMAŘOV
email: byterm@byterm.cz   °   Bankovní spojení: KB, a.s.   °    č.ú.: 4905771/0100
DS: n62hpdc   °   IČ: 45234671   °   Organizace není plátce DPH
Prohlášení o přístupnosti   °   Ochrana osobních údajů - GDPR