Nájemce v souladu s § 2257, odst. 2 zákona č. 89/2012, Sb. Občanský zákoník provádí a hradí drobné opravy bytu. Vzhledem k neexistenci platné právní úpravy rozsahu drobných oprav, stanovil pronajímatel tyto podle nařízení č. 258/1995 Sb., kde jsou taxativně vyjmenovány.

 1. Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny:
 2. Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu. Opravy si musí nájemník hradit od uzavření nájemní smlouvy v plném rozsahu.
  • opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
  • opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
  • výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů
  • analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,
  • výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
  • opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
  • opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody.
 3. Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.
 4. Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3, tohoto článku.
 5. Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500,- Kč. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají.

BYTERM Rýmařov
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov

Po a ST: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě termínu.

Datová schránka: n62hpdc
IČ: 45234671
Organizace není plátce DPH

BYTERM RÝMAŘOV   °   PALACKÉHO 1178/11   °   795 01   °   RÝMAŘOV
email: byterm@byterm.cz   °   Bankovní spojení: KB, a.s.   °    č.ú.: 4905771/0100
DS: n62hpdc   °   IČ: 45234671   °   Organizace není plátce DPH
Prohlášení o přístupnosti   °   Ochrana osobních údajů - GDPR