Informace pro občany jak je možné získat byt od města Rýmařov, pro nájemníky k údržbě a opravám bytu, o možnostech výměny bytů.

 

Přidělování volných bytů se řídí Pravidly pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařov. Všechny volné byty jsou nabízeny na úřední desce města Rýmařov. Nabídka obsahuje přesné označení bytu, informaci o započtené podlahové ploše bytu, vybavení bytu, způsob přidělení bytu a termín pro podání nabídky/žádosti. Všichni žadatelé musí předložit:

Nájemce v souladu s § 2257, odst. 2 zákona č. 89/2012, Sb. Občanský zákoník provádí a hradí drobné opravy bytu. Vzhledem k neexistenci platné právní úpravy rozsahu drobných oprav, stanovil pronajímatel tyto podle nařízení č. 258/1995 Sb., kde jsou taxativně vyjmenovány.

Na základě uzavřené dohody o provedení stavebních úprav bytu a vypořádání s nájemníkem proplácí Byterm nájemníkům v průběhu nájemního vztahu, vždy po skončení staveních úprav a předložení dokladů o realizaci následující vybavení a zařízení v těchto standardních cenách:

Výměna bytu je realizována na základě dohody dvou nájemníky. Na výměnu bytu není právní nárok. Podmínkou je, aby oba nájemníci neporušovali povinnosti vyplývající z nájmu bytu (zejména hrazení nájemného). Pokud pronajímatel vysloví souhlas, musí být původní NS ukončeny dohodou a uzavřeny nové NS dle podmínek RM.

pravidla pro užívání a udržování domů a bytů

Rada města Rýmařova stanovuje přijetím usnesení č. 3671/62/14 ze dne 20.1.2014 tato pravidla pro užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví města Rýmařova.

Adresa

BYTERM Rýmařov
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov

Úřední hodiny

Po a ST: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě termínu.

Datová schránka: n62hpdc
IČ: 45234671
Organizace není plátce DPH

BYTERM RÝMAŘOV   °   PALACKÉHO 1178/11   °   795 01   °   RÝMAŘOV
email: byterm@byterm.cz   °   Bankovní spojení: KB, a.s.   °    č.ú.: 4905771/0100
DS: n62hpdc   °   IČ: 45234671   °   Organizace není plátce DPH
Prohlášení o přístupnosti   °   Ochrana osobních údajů - GDPR